Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/clients/client0/web2/web/bin/produkty.php on line 128

Guapex pH minus 1,4 kg

Úvod   »   Dům a zahrada   »   Zahrada   »   Bazény a doplňky   »   Bazénová chemie   »   Guapex pH minus 1,4 kg
Guapex pH minus 1,4 kg

(0 hlasů)

Guapex pH minus 1,4 kg

Cena: 149,00 Kč
DO OBCHODU • Přípravek na snížení pH bazénové vody

 • Ideální hodnota pH při používání bezchlórové a chlórové dezinfekce vody je 6,8–7,4. Pokud pH opustí tuto vymezenou oblast, dochází ke snížení účinnosti a zvýšení spotřeby dezinfekčních přípravků.

 • Při nízkém pH korodují kovové části bazénu a vířivých van a rychleji blednou barvy plastů a fólií v bazénu a vířivé vaně. Při vysokém pH dochází k zakalení vody a tvorbě řas. Může také dojít k podráždění očních spojivek a kůže.


Vlastnosti: • Přípravek pH minus je ve formě nažloutlých perliček, dobře rozpustných ve vodě. Vodný roztok přípravku pH minus reaguje kysele, a proto se s ním snadno snižuje pH vody.


Dávkování: • 10 g přípravku pH minus na 1 m3 vody sníží hodnotu pH bazénové vody a vody ve vířivé vaně o 0,1. Odměřenou dávku přípravku dávkujte do nádoby s vodou, rozmíchejte a přidejte do bazénové vody a vody ve vířivé vaně. Dávkování provádějte při zapnuté cirkulaci.


Výhody:

Ošetřená voda: • Nedráždí oči a nevysušuje pokožku

 • Nedráždí kůži ani sliznice

 • Nepoškozuje materiál, nebělí


Složení: • hydrogenuhličitan sodný


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li

nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

 • P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Obchod:
kasa.cz
Dostupnost:
skladem
Typ platby:
dobírka, hotovost, převodem, platební karta, Mobito, PaySec, na splátky

Vybrané Značky

Vengo

Vengo je největší katalog produktů v České republice. Na našem webu najdete zboží různých druhů, od jehly až po lyže. Už více nebudete muset hledat ve více eshopech, u nás najdete vše na jednom místě. A nejen to! Produkty můžete přehledně řadit podle několika parametrů a usnadnit si tak nákup. Pokud má daný produkt ve své nabídce několik eshopů, zobrazíme pouze ten nejlevnější.
Zaměřili jsme se na přehlednost, jednoduchost a kvalitní obrazovou dokumentaci pro plnohodnotný "nákup očima". Zboží v naší nabídce pochází výhradně od ověřených partnerů.